หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Klongjig Municipality
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลคลองจิก
 
" ชุมชนน่าอยู่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
หลีกเลี่ยงยาเสพติด ปลอดมลพิษจากโรงงาน "
 
  ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  Strategies
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

แนวทางจัดให้มีและขยายเขตไฟฟ้า ประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
  Strategies
 
การพัฒนาด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริม และพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

แนวทางการส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
  Strategies
 
การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน

แนวทางการส่งเสริมการกีฬาประชาชน การแข่งขันกีฬาต่างๆ ส่งเสริมการนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  Strategies
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุนการพาณิชย์ และการกระจายรายได้ของประชาชน

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การแก้ไขปัญหาความยากจน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยาธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาด้าน การจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารงาน ของเทศบาลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

แนวทางการสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลคลองจิก
 
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-269–755 โทรสาร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 7,067,805 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-269–755