หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล คลองจิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Klongjig Municipality
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.klongjig.go.th/org... หน้าแรก ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับเทศบาล โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.klongjig.go.th/boa... https://www.klongjig.go.th/sta... หน้าแรก บุคลากร ข้อมูลผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/dnm... หน้าแรก ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับเทศบาล อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... หน้าแรก แผน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) , แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.klongjig.go.th/con... หน้าแรก ข้อมูลหน่วยงาน ติดต่อเทศบาล
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... หน้าแรก ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.klongjig.go.th/new... https://www.klongjig.go.th/new... https://www.klongjig.go.th/new... https://www.klongjig.go.th/new... หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวสารเทศบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศบาล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.klongjig.go.th/web... หน้าแรก บริการประชาชน กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.klongjig.go.th/hom... https://www.facebook.com/klong... https://www.facebook.com/profi... หน้าแรก ปรากฎอยู่บนลิงค์ด้านบนขวามือของเว็บไซต์ ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ Facebook
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.klongjig.go.th/web... หน้าแรก เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/dnm... หน้าแรก แผน แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/dnm... หน้าแรก รายงาน รายงานผลการกำกับติดตาม
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... หน้าแรก แผน แผนพัฒนาท้องถิ่น
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... หน้าแรก ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับเทศบาล คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.klongjig.go.th/ser... https://www.klongjig.go.th/dnm... หน้าแรก บริการประชาชน คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... หน้าแรก รายงาน สถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... หน้าแรก รายงาน รายงานอื่นๆ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปี 2565
o18 E-Service https://www.klongjig.go.th/hom... https://docs.google.com/forms/... หน้าแรก อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ สามารถแสกนคิวอาร์โค้ดได้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.klongjig.go.th/new... https://www.klongjig.go.th/dnm... หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวสารเทศบาล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.klongjig.go.th/new... https://www.klongjig.go.th/new... หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวสารเทศบาล
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/dnm... https://www.klongjig.go.th/dnm... https://www.klongjig.go.th/dnm... https://www.klongjig.go.th/dnm... https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... หน้าแรก รายงาน สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/dnm... หน้าแรก รายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.1)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/dnm... หน้าแรก การบริหารบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/dnm... หน้าแรก การบริหารงานบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/pro... หน้าแรก การบริหารบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/dnm... หน้าแรก การบริหารงานบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/dnm... หน้าแรก บริการประชาชน ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.klongjig.go.th/con... หน้าแรก บริการประชาชน ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.klongjig.go.th/pro... https://www.klongjig.go.th/dnm... หน้าแรก รายงาน สถิติ
 
  (1)     2   
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลคลองจิก
 
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-269–755 โทรสาร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 11,466,792 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-269–755