หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Klongjig Municipality
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านพลับ   ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2564
อบต.ข้าวเม่า   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) จำนวน 361 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2564
อบต.ดอนลาน   จ้างทำป้ายจุดล้างมือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2564
อบต.ดอนลาน   จ้างทำป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จำนวน 2 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2564
อบต.ดอนลาน   จ้างขุดลอกลำคลองเพื่อเปิดทางน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2564
อบต.ดอนลาน   จ้างขุดลอกลำคลองเพื่อเปิดทางน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2564
ทต.ลาดชะโด   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
ทต.คลองจิก   ซื้อวัสดุต่างๆ ตามโครงการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับประชาชนตำบลคลองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
ทต.คลองจิก   ซื้อหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสถานที่สำหรับป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับประชาชนตำบลคลองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
อบต.บ้านม้า   จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2 ส.ค. 2564
อบต.ข้าวเม่า   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์พักคอย จำนวน ๘ รายการ 2 ส.ค. 2564
อบต.ข้าวเม่า   ซื้อจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการป้องกันโรคติดต่อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
อบต.ดอนลาน   จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อหน้าห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2564
อบต.เกาะเรียน   จ้างปักพาดสายไฟฟ้าส่องสว่างทางพร้อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าเป็นโคมไฟฟ้า LED หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.น้ำเต้า   จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.น้ำเต้า   จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อดูแลทำความสะอาดพื้นที่รอบๆอาคารสภาตำบลบางหลวง และ อบต.น้ำเต้า ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.น้ำเต้า   จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อทำความสะอาดและดูแลสวนภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.น้ำเต้า งานเกี่ยวกับการดูแลสวน ต้นไม้ ตัดหญ้า ฯลฯประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.น้ำเต้า   จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อทำความสะอาดและดูแลสวนภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.น้ำเต้า งานเกี่ยวกับการดูแลสวน ต้นไม้ ตัดหญ้า ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.น้ำเต้า   จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
ทต.บ้านแพรก   ซื้อวัสดุ ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
ทต.ลาดชะโด   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
ทต.คลองจิก   จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3408 พระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 005 54 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
ทต.คลองจิก   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.สำพะเนียง   จ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ ๖ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.สำพะเนียง   ซื้อวัสดุลูกรังเพื่อนำมาซ่อมแซมผิวทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ บริเวณสายคลองตาเมฆ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.วัดยม   ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.วัดยม   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.น้ำเต้า   จ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
ทต.บ้านแพรก   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
ทต.คลองจิก   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 169
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลคลองจิก
 
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-269–755 โทรสาร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 4,131,926 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-269–755