หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Klongjig Municipality
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.น้ำเต้า   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.น้ำเต้า จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.น้ำเต้า   จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยถมดินลูกรังตีนตะขาบฝั่งตะวันออกและตะวันตก หมู่ที่ 8 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บางซ้าย   ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซีแพค) จำนวน ๔ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บางซ้าย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.ลาดชะโด   จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 20 พ.ค. 2565
ทต.ลาดชะโด   จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 20 พ.ค. 2565
ทต.ลาดชะโด   จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค-5520) 20 พ.ค. 2565
ทต.ลาดชะโด   จ้างขออนุมัติจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.ลาดชะโด   จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถนยต์ หมายเลขทะเบียน นค-5520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.บ้านนา   จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1091 พระนครศรีอยุธยา หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.บ้านโพ   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว และเก้าอี้นวม จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.สิงหนาท   จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) กำจัดวัชพืชและขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำคลองรอบบล็อก สปก. หมู่ที่ ๑ ตำบลสิงหนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.บ้านพลับ   รถยนต์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน 19 พ.ค. 2565
อบต.บ้านพลับ   ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.น้ำเต้า   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9638 อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.บางซ้าย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.ลาดชะโด   ซื้อจัดซื้อ แบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท - 9374 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.ลาดชะโด   ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์การประปาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.คลองจิก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำตัวยู ซอยนายประสิทธิ์ ศรีชัยรมรัตน์ อินโดไทย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 2565
ทต.คลองจิก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำตัวยู ซอยนายประสิทธิ์ ศรีชัยรมรัตน์ อินโดไทย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 2565
ทต.คลองจิก   จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 478 61 0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.ดอนลาน   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.ดอนลาน   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.ดอนลาน   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.บ้านโพ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.บางกระสั้น   ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ใบ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
ทต.บ้านแพรก   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8208 ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.บางซ้าย   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (จำนวน ๑๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.บางซ้าย   ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.บางซ้าย   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๙๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 263
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลคลองจิก
 
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-269–755 โทรสาร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 7,067,763 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-269–755