หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Klongjig Municipality
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หัวเวียง   ซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
ทต.บางซ้าย   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๖๘๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2564
อบต.โพธิ์เอน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนเดิมสายกลางนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2564
อบต.บ้านโพธิ์   ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2564
ทต.หัวเวียง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2564
อบต.บ้านโพธิ์   ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2564
ทต.หัวเวียง   ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2564
อบต.บ้านโพ   ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2564
อบต.โพธิ์เอน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวจราจร Ac ทับถนน คสล.เดิม ถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (อย.ถ.118-02) ตำบลโพธิ์เอน วางท่อระบายน้ำ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ชั้น 8.5 ลอดถนนเดิม ยาว 8 เมตร จำนวน 2 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.พ. 2564
อบต.บ้านโพธิ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ) ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านจ่าศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.พ. 2564
อบต.บ้านโพธิ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ) ขนาด ๒๐ ลูกบาศเมตร สูง ๒๐ เมตร หมู่่ที่ ๓ บ้านเลียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.พ. 2564
อบต.โพธิ์เอน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2564
อบต.โพธิ์เอน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2564
อบต.บ้านโพ   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2564
อบต.บ้านโพ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2564
อบต.บ้านโพ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 2564
ทต.หัวเวียง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
ทต.หัวเวียง   จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๓๑๓๐ พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
ทต.หัวเวียง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
ทต.หัวเวียง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
ทต.หัวเวียง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (งานสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
ทต.หัวเวียง   จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙/๔๘/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
ทต.หัวเวียง   ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบด้วยคลื่นอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
อบต.บ้านโพ   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2564
ทต.บางซ้าย   จ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฤกษ์บุญมี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2564
อบต.บ้านโพ   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุม หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2564
ทต.บางซ้าย   จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณบ้านนางอังคณา ฉิมพลี หมู่ที่ ๓ ตำบลบางซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2564
ทต.บางซ้าย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2564
อบต.บ้านโพ   จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๙๒๑ อย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2564
อบต.บ้านโพ   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ ค.๔๑๗-๕๗-๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 126
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลคลองจิก
 
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-269–755 โทรสาร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,878,926 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-269–755