หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Klongjig Municipality
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายเลียบคลองทราย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาเช่าห้องประชุมสัมมนาพร้อมอุปกรณ์โสตเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองน้ำบัวหลวงด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมารถบัสโดยสาร ตามโครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ ตามโครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ ๘๖๖ พระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒ ๔๙ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 011 49 0001 หมายเลขทะเบียน 81-7127 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน บต 3877 พระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 001 46 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เรือพอนทูนและรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 694 พระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 018 52 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ ๘๖๖ พระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒ ๔๙ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ชนิดหาบหาม ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒ ๔๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เรือพอนทูนและรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 694 พระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 018 52 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ ๘๖๖ พระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒ ๔๙ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ ๘๖๖ พระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒ ๔๙ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้สาขา Panasonic ขนาด ๖ สายนอก ๑๖ สายใน พร้อมอุปกรณ์ ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๒ ๕๑ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 442 52 0013 และตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 442 52 0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กต 587 พระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 001 53 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลคลองจิก
 
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-269–755 โทรสาร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,918,352 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-269–755