หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Klongjig Municipality
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ ถึง บริเวณบ้านนายทวี นกอินทรีย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีคัดเลือก [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการอาหารกลางวัน ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ ๑๑๒๙ พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทราย หมู่ที่ 3 และบริเวณหลังโรงน้ำแข็งอินโดไทย ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]เจลแอลกอฮอล์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ ถึง บริเวณบ้านนายทวี นกอินทรีย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีคัดเลือก [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กจ 4386 พระนครศรีอยุธยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]ซื้อชุดตรวจโควิด -19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-9112 พระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 005 57 0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-9112 พระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 005 57 0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ ทะเบียน 82-1180 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก ตามเลขรหัสพัสดุ 104 45 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]ซื้อไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 465 57 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนายปูด หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมารถเทรลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก ตามเลขรหัสพัสดุ 104 46 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลคลองจิก
 
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-269–755 โทรสาร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,004,833 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-269–755