หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล คลองจิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Klongjig Municipality
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงพยาบาล การุณเวช หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงพยาบาล การุณเวช หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยวบริเวณถนนสายเลียบคลองน้ำบัวหลวง ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๑๑๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕ ๕๗ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยวบริเวณถนนสาย ๕,๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๑๐๔ ๔๖ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายอะคริลิคตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงพยาบาล การุณเวช หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖ ตัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๐๗ พระนครศรีอยุธยา เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๔๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลังพร้อมอุปกรณ์เสริมในการขุดเจาะและตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๕๕๕ พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๘ ๖๒ ๐๐๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กต ๕๘๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑ ๕๓ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๔๐๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕ ๕๔ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตามทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ ๖๓ ๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลคลองจิก
 
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-269–755 โทรสาร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 11,702,111 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-269–755